Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Projekt NNO Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR v roce 2022

Realizace projektu "Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR" v roce 2022


Projekt NNO Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR v roce 2022

 "Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR" v roce 2022 – obnova vybavení

 

  1. Popis realizace projektu

Zvyšování připravenosti záchranných psů a psovodů pro nasazení při mimořádných událostech, probíhalo dle plánu akci Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR a bylo realizováno formou intenzivního plánu výcviku, zahrnujícího individuální přípravu a součinnostní cvičení zejména v rámci SZBK CR. V rámci společných akcí IZS a organizací PANELu NNO bylo provedeno to součinnostní cvičení se skupinou Českého červeného kříže a Jednotou sboru dobrovolných hasičů. Těžiště výcviku bylo tedy přesunuto do individuální a skupinové přípravy.  Hlavní náplní plánu bylo zvyšování připravenosti psovodů a psů. Základním prvkem byly tematicky zaměřené výcviky na jednotlivé dovednosti a kvalifikace dle národního a mezinárodního řádu.

Plán činnosti Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR dále zohledňuje výcvikový plán Svazu záchranných brigád kynologů ČR s důrazem na zvyšování kvalifikace záchranných týmů.

V roce 2022 byla z poskytnuté dotace provedena plánovaná obnova vybavení Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR: spojovací technika - 3 x Garmin Alpha - gps s obojkem pro psa pro značení jeho pohybu, 10 x vysílačky, dále výcvikové pomůcky - practi man - figurína pro nácvik poskytování první pomoci, AED - cvičný defibrilátor, elektrocentrála z důvodu nácviku nočních prací (požadavek výcvikových standardů - umělé osvětlení, hluk…), ochranné pomůcky - pracovní trika, pracovní vesty včetně povinných identifikačních znaků, přilby a čelové svítilny, pracovní rukavice, vše dle vyúčtování dotace.

S ohledem na omezené zdroje Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR bude nutné v obnově vybavení pokračovat i v příštích letech.  

  1. Celkové vyhodnocení splnění účelu

S ohledem na výši poskytnuté dotace se částečně podařilo zajistit plánovanou obnovu vybavení Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

Podporou projektu přispěl Jihomoravský kraj k naplňování Plánu činnosti Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Tyto plány si kladou jako hlavní cíl zajistit adekvátní připravenost složek IZS a na organizací sdružených v Panelu NNO na krizové situace. Jihomoravská záchranná brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR tak mohla pokračovat v zajištění vrcholné přípravy záchranných týmů (psů a psovodů) pro zvládání krizových situací na území Jihomoravského kraje.

Poskytnutí dotace umožnilo splnění stanovených cílů a použití dotace bylo v souladu s podanou žádostí a pravidly pro využití dotace.

Důkazem úspěšnosti přípravy jihomoravských psovodů a důkazem, že vložené prostředky Jihomoravského kraje byly vynaloženy účelně, je že psovodi v roce 2022 složili celkem 17 zkoušek z výkonu, obsadili 1a 2. místo v poháru výcvikářů SZBK ČR, 1. místo v terénním poháru a získali další atest Ministerstva vnitra ČR pro vyhledání v plochách.

V průběhu roku 2022 se psovodi Jmb SZBK podíleli na výzvu HZS na šesti zásazích při hledání osob.

Za vedení Jihomoravské brigády bych chtěl poděkovat Jihomoravskému kraji za možnost část nákladů spojených obměnou výstroje a výcvikových pomůcek uhradit z prostředků poskytnuté dotace

Projekt byl realizován v období 1.1.2022 - 31.12.2022.

 

Podpořeno projektem Jihomoravského kraje

Autor: 0 | Datum: 15.1.2023 - 00:00 | Zhlédnuto: 170x

Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek