Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Projekt NNO Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR v roce 2023

Realizace projektu "Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR" v roce 2023


Projekt NNO Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR v roce 2023

Výcvik záchranných psů JMB SZBK CR – obnova vybavení

 

  1. Popis realizace projektu

Zvyšování připravenosti záchranných psů a psovodů pro nasazení při mimořádných událostech, probíhalo dle plánu akci Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR a bylo realizováno formou intenzivního plánu výcviku, zahrnujícího individuální přípravu a součinnostní cvičení zejména v rámci SZBK CR. V rámci společných akcí IZS a organizací Panelu NNO byly provedeny dvě součinnostní cvičení se skupinou Českého červeného kříže a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Těžiště výcviku bylo tedy přesunuto do individuální a skupinové přípravy.  Hlavní náplní plánu bylo zvyšování připravenosti psovodů a psů. Základním prvkem byly tematicky zaměřené výcviky na jednotlivé dovednosti a kvalifikace dle národního a mezinárodního řádu.

Plán činnosti Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR dále zohledňuje výcvikový plán Svazu záchranných brigád kynologů ČR s důrazem na zvyšování kvalifikace záchranných týmů.

V roce 2023 byla z poskytnuté dotace provedena plánovaná obnova vybavení Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR: spojovací technika - 3 x vysílačky, dále výcvikové pomůcky – maskovací oblek, startovací pistole, odkládací kotce pro psy, bezpečnostní vybavení a ochranné pomůcky - pracovní boty, pracovní kombinézy, pracovní bundy, pracovní nářadí a postřikovač, vše dle vyúčtování dotace.

S ohledem na omezené zdroje Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR bude nutné v obnově vybavení pokračovat i v příštích letech.

                                                          

  1. Celkové vyhodnocení splnění účelu

S ohledem na výši poskytnuté dotace se částečně podařilo zajistit plánovanou obnovu vybavení Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

Podporou projektu přispěl Jihomoravský kraj k naplňování Plánu činnosti Jihomoravské záchranné brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Tyto plány si kladou jako hlavní cíl zajistit adekvátní připravenost složek IZS a na organizací sdružených v Panelu NNO na krizové situace. Jihomoravská záchranná brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR tak mohla pokračovat v zajištění vrcholné přípravy záchranných týmů (psů a psovodů) pro zvládání krizových situací na území Jihomoravského kraje.

Poskytnutí dotace umožnilo splnění stanovených cílů a použití dotace bylo v souladu s podanou žádostí a pravidly pro využití dotace.

Důkazem úspěšnosti přípravy jihomoravských psovodů a důkazem, že vložené prostředky Jihomoravského kraje byly vynaloženy účelně, je že psovodi v roce 2023 složili celkem 13 zkoušek z výkonu, obsadili 2. místo na Českém poháru sutinového vyhledávání SZBK ČR, 3. místo na sutinovém přeboru, 2. místo v terénním poháru, 4. místo na Mistrovství záchranných psů Svazu záchranných brigád kynologů ČR.  Splněná prověrka praktického nasazení SZBK specializace plochy. Dalším vrcholným úspěchem je splnění atestu Ministerstva vnitra ČR pro vyhledání pohřešovaných osob v sutinách a tím i jeho použití v praxi. V současné době disponuje brigáda dvěma atestovanými psovody.

Za vedení Jihomoravské brigády bych chtěl poděkovat Jihomoravskému kraji za možnost část nákladů spojených obměnou výstroje a výcvikových pomůcek uhradit z prostředků poskytnuté dotace.

Projekt byl realizován v období 1.1.2023 - 31.12.2023

Podpořeno projektem Jihomoravského kraje

Autor: 0 | Datum: 8.1.2024 - 00:00 | Zhlédnuto: 253x

Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknou článek